Gracze mają za zadanie uwolnić spod okupacji niemieckiej i austro-węgierskiej 9 miast – główne miasta polskie, które zostały wyzwolone w listopadzie 1918 r. 

Żeton Zniewolenia ze wskazaną wartością Siły Okupanta

Wyzwolenie miasta odbywa się poprzez zmniejszanie siły okupanta w danym mieście. Żeby to uczynić należy wysyłać do miasta swoje pionki i przeprowadzać akcję wyzwalania przy użyciu posiadanych na ręce kart.

Zmniejszanie siły okupanta odbywa się poprzez zagranie kart z ręki w odpowiedniej sekwencji i kolejności. Na początku należy zagrać Kartę Wyzwalania, która wskazuje który symbol występujący w grze należy zagrać i o ile zagranie danego symbolu zmniejszy siłę okupanta. W grze występują 3 symbole, które odzwierciedlają różne możliwości przejęcia kontroli nad okupowanym miastem. Pistolet symbolizuje walki zbrojne, tworzenie oddziałów militarnych i struktur wojskowych, kapelusz symbolizuje działania dyplomatyczne, rozmowy, pertraktacje oraz tworzenie zalążków ogólnokrajowej władzy państwowej, flaga zaś symbolizuje manifestacje patriotyczne, oddolne inicjatywy lokalnej ludności, samoorganizacja miejscowych władz i przejmowanie urzędów.

Karta Wyzwalania
Trzy podstawowe symbole występujące na kartach
Przykładowe Cechy Miasta


Każde miasto za wyjątkiem Warszawy posiada specjalną cechę (niektóre z nich są przypisane do danego miasta na stałe, inne są losowane jako żetony Cechy Miasta) dającą określoną korzyść dla gracza, która aktywuje się po dokonaniu wyzwolenia i która jest dostępna dla graczy, którzy za pomocą swoich pionków odwiedzą dane miasto.

Każdy gracz dysponuje swoją niewielką startową talią kart, którą sukcesywnie w trakcie gry powiększa o coraz potężniejsze karty, płacąc za ich nabycie innymi posiadanymi kartami o odpowiednich symbolach. W każdej rundzie gry gracze odnawiają swój zasób dostępnych do zagrania kart, biorąc do ręki ze swojej talii te które były użyte w poprzedniej rundzie, w ilości wynikającej z posiadanego przez gracza limitu kart na ręce.

Plansza pomocnicza
Plansza Niepodległości do zaznaczania postępu w wyzwalaniu

Gra kończy się po siedmiu rundach gry, lub wyzwoleniu wszystkich miast zależnie, co wydarzy się wcześniej. W rundzie gracze naprzemiennie wykonując ruch – wysyłają pionki do wybranych miast lub w obszar pomocniczy w celu nabycia nowych kart. Runda kończy się po rozdysponowaniu przez wszystkich graczy dostępnych pionków tj. wyczerpaniu możliwych ruchów.


Zwycięzcą zostaje ten, kto zdobędzie najwięcej żetonów kokard narodowych, które otrzymuje się za wyzwalanie miast, kontrolowanie Rządu Tymczasowego w Lublinie, posiadane karty militarne i zdobyte medale. Wygrywa ten, kto najlepiej i najefektywniej przyczyni się do odzyskania niepodległości, czyli zdobędzie najwięcej kokard narodowych.

Żetony: Rządu Tymczasowego w Lublinie, Kokard Narodowych i Krzyż Niepodległości


Gra przeznaczona jest dla od  2 do 5 osób powyżej 10 roku życia. Czas gry przy 2 osobach wynosi ok. 60 minut. Przy większej liczbie graczy, czas gry przedłuża się o 20 minut na osobę.